Kodie the Kermode Bear Mario Armitano
Bronze on marble base    H 18" x W 10" x L 10"