Fashion Mario Armitano
Bronze on marble base    H 25" x W 6" x L 6"   

Black Belgium Marble base