Attitude Mario Armitano
Bronze on marble base    H 27" x W 7" x L 7"   

Belgium marble base